NK Eenwieleren 2022

Het Nederlands Kampioenschap Eenwieleren 2022 zal plaatsvinden op zaterdag 21 mei, op het bekende Cor Vlemmix Circuit in Breda.

Dat betekent net als tijdens alle vorige NKE’s spannende wedstrijden, op korte en lange afstanden. Natuurlijk de slalom-, en langzaamrace. En voor de liefhebbers de eenbeen wedstrijd. Voor alle leeftijden en niveaus. En natuurlijk veel plezier en gezelligheid.

Informatie met betrekking tot Corona
Op dit moment kunnen we nog niet goed voorzien hoe de situatie omtrent corona in mei zal zijn. We hopen dat we tegen die tijd weer bijeen kunnen komen zonder of met nog maar enkele beperkende maatregelen. We zullen er alles aan doen om een NKE te kunnen organiseren dat aan de mogelijke voorwaarden voldoet. Toch behouden we ons voor het NKE af te gelasten als we vinden dat de beperkingen te streng zijn om een leuk en waardig evenement te kunnen aanbieden. Is dit het geval, dan storten we het inschrijfgeld natuurlijk terug. Het is belangrijk dat, als jijzelf of iemand uit je gezin klachten vertoont, je niet kunt deelnemen aan het NKE.


Possibilities for non-Dutch participants
The ‘Nederlands Kampioenschap Eenwieleren’ (Dutch Unicycling Nationals) is an open championship. This implies that non-Dutch unicyclists may participate. They compete for the medals with the Dutch participants, but they don’t qualify for the title of ‘Nederlands Kampioen’ (Dutch Champion).
Our definition: Dutch is anyone who has a Dutch passport or identity card, and/or lives in the Netherlands. If you register as a Dutch competitor but the organisation doubts whether you really are, we can ask for evidence.
We strive for a ratio in which at least 75% of the participants have Dutch nationality or live in the Netherlands. If we see during the registration period that this ratio is not achieved, we reserve the right to (temporarily) stop further registrations of non-Dutch nationals.


Möglichkeiten für nicht-Niederländische Teilnehmer
Das ‘Nederlands Kampioenschap Eenwieleren’ (Niederländische Meisterschaft im Einrad fahren) ist eine offene Meisterschaft. Das bedeutet, dass auch Nicht-Niederländer mitmachen können. Diese fahren mit den niederländischen Teilnehmern um die Medaillen, kommen aber nicht für den Titel ‘Nederlands Kampioen’ (Niederländischer Meister) in Frage.
Unsere Definition: Niederländer ist man, wenn man die niederländische Staatsangehörigkeit hat (angegeben auf dem Pass oder Personalausweis), und/oder in den Niederlanden wohnt. Sollte die Organisation zweifeln, ob jemand, der als Niederländer angemeldet ist, auch wirklich Niederländer nach unserer Definition ist, kann nach einem Beweis gefragt werden.
Wir streben ein Verhältnis an, bei dem mindestens 75 % der Teilnehmer die niederländische Staatsangehörigkeit besitzen oder in den Niederlanden leben. Sollten wir während des Registrierungszeitraums feststellen, dass dieses Verhältnis nicht erreicht wird, behalten wir uns das Recht vor, weitere Registrierungen von Nicht-Niederländischen Staatsangehörigen (vorübergehend) einzustellen.