Aanmelden deelnemers

De aanmelding voor het NKE 2023 gaat begin februari 2023 open. Zodra inschrijven kan vind je hier het aanmeldformulier.


Inschrijfgeld en inschrijfperiodes NKE 2023 (onder voorbehoud)

InschrijfperiodeLaatste betaaldatumTarief
Tot en met 25 maart 202327 maart 2023€ 15
Tot en met 15 april 202317 april 2023€ 20
Tot en met 29 april 20231 mei 2023€ 25

Aanmelding wijzigen
Je kunt je aanmelding (bijvoorbeeld deelnemen aan extra wedstrijd) tot en met 29 april 2023 wijzigen.

Kosten deelname moeilijk op te brengen
Als in een individueel geval de kosten moeilijk zijn op te brengen, kan het inschrijfgeld worden verminderd of kwijtgescholden. Stuur dan een e-mail naar robertfrankhofland@stichtingeenwieleren.nl. Met eventuele verzoeken zal uiteraard discreet worden omgegaan.


Possibilities for non-Dutch participants
The ‘Nederlands Kampioenschap Eenwieleren’ (Dutch Unicycling Nationals) is an open cThe ‘Nederlands Kampioenschap Eenwieleren’ (Dutch Unicycling Nationals) is an open championship. This implies that non-Dutch unicyclists may participate. They compete for the medals with the Dutch participants, but they don’t qualify for the title of ‘Nederlands Kampioen’ (Dutch Champion).
Our definition: Dutch is anyone who has a Dutch passport or identity card, and/or lives in the Netherlands. If you register as a Dutch competitor but the organisation doubts whether you really are, we can ask for evidence.
We strive for a ratio in which at least 75% of the participants have Dutch nationality or live in the Netherlands. If we see during the registration period that this ratio is not achieved, we reserve the right to (temporarily) stop further registrations of non-Dutch nationals.


Möglichkeiten für nicht-Niederländische Teilnehmer
Das ‘Nederlands Kampioenschap Eenwieleren’ (Niederländische Meisterschaft im Einrad fahren) ist eine offene Meisterschaft. Das bedeutet, dass auch Nicht-Niederländer mitmachen können. Diese fahren mit den niederländischen Teilnehmern um die Medaillen, kommen aber nicht für den Titel ‘Nederlands Kampioen’ (Niederländischer Meister) in Frage.
Unsere Definition: Niederländer ist man, wenn man die niederländische Staatsangehörigkeit hat (angegeben auf dem Pass oder Personalausweis), und/oder in den Niederlanden wohnt. Sollte die Organisation zweifeln, ob jemand, der als Niederländer angemeldet ist, auch wirklich Niederländer nach unserer Definition ist, kann nach einem Beweis gefragt werden.
Wir streben ein Verhältnis an, bei dem mindestens 75 % der Teilnehmer die niederländische Staatsangehörigkeit besitzen oder in den Niederlanden leben. Sollten wir während des Registrierungszeitraums feststellen, dass dieses Verhältnis nicht erreicht wird, behalten wir uns das Recht vor, weitere Registrierungen von Nicht-Niederländischen Staatsangehörigen (vorübergehend) einzustellen.

Inzicht in deelnemers die zich al hebben opgegeven

Zodra de inschrijving is geopend kun je hier enkele leuke statistieken zien over de inschrijvingen.