Aanmelden deelnemers

De aanmeldingsperiode voor het NKE 2024 is voorbij.

De kosten voor deelname aan het NKE zijn hieronder weergegeven. Zorg dat het geld op tijd op de rekening van Stichting Eenwieleren Nederland staat (NL49 INGB 0007 2461 05). Vermeld daarbij je naam bij de mededeling.

Deelnemerslijst

Deelnemerslijst 2024
Statistiekjes

De leeftijdsgroepen liggen vast.


Inschrijfgeld en inschrijfperiodes NKE 2024

De inschrijving is inmiddels afgesloten.

InschrijfperiodeLaatste betaaldatumTarief
Tot en met 13 april 202413 april 2024€20
Tot en met 4 mei 20244 mei 2024€ 25
Tot en met 19 mei 202419 mei 2024€ 30

Aanmelding wijzigen
Je kunt je aanmelding kosteloos wijzigen tot de laatste dag van de 3de inschrijfperiode (19 mei 2024). Wijzigingen zijn inmiddels niet meer mogelijk.

Annulering en terugbetaling
De aanmelding mag zonder opgaaf van redenen geannuleerd worden door middel van het beantwoorden van de email die je na het invullen van het aanmeldformulier ontvangt. Indien je op uiterlijk 13 april annuleert, storten we 75% van het inschrijfgeld terug. Indien je op uiterlijk 04 mei annuleert, dan storten we 50% van het inschrijfgeld terug. Daarna kunnen we het inschrijfgeld helaas niet meer terugbetalen.

Kosten deelname moeilijk op te brengen
Als in een individueel geval de kosten moeilijk zijn op te brengen, kan het inschrijfgeld worden verminderd of kwijtgescholden. Stuur dan een e-mail naar erikdevleeschouwer@stichtingeenwieleren.nl. Met eventuele verzoeken zal uiteraard discreet worden omgegaan.


Possibilities for non-Dutch participants
The ‘Nederlands Kampioenschap Eenwieleren’ (Dutch Unicycling Nationals) is an open championship. This implies that non-Dutch unicyclists may participate. They compete for the medals with the Dutch participants, but they don’t qualify for the title of ‘Nederlands Kampioen’ (Dutch Champion).
Our definition: Dutch is anyone who has a Dutch passport or identity card, and/or lives in the Netherlands. If you register as a Dutch competitor but the organisation doubts whether you really are, we can ask for evidence.
We strive for a ratio in which at least 75% of the participants have Dutch nationality or live in the Netherlands. If we see during the registration period that this ratio is not achieved, we reserve the right to (temporarily) stop further registrations of non-Dutch nationals.


Möglichkeiten für nicht-Niederländische Teilnehmer
Das ‘Nederlands Kampioenschap Eenwieleren’ (Niederländische Meisterschaft im Einrad fahren) ist eine offene Meisterschaft. Das bedeutet, dass auch Nicht-Niederländer mitmachen können. Diese fahren mit den niederländischen Teilnehmern um die Medaillen, kommen aber nicht für den Titel ‘Nederlands Kampioen’ (Niederländischer Meister) in Frage.
Unsere Definition: Niederländer ist man, wenn man die niederländische Staatsangehörigkeit hat (angegeben auf dem Pass oder Personalausweis), und/oder in den Niederlanden wohnt. Sollte die Organisation zweifeln, ob jemand, der als Niederländer angemeldet ist, auch wirklich Niederländer nach unserer Definition ist, kann nach einem Beweis gefragt werden.
Wir streben ein Verhältnis an, bei dem mindestens 75 % der Teilnehmer die niederländische Staatsangehörigkeit besitzen oder in den Niederlanden leben. Sollten wir während des Registrierungszeitraums feststellen, dass dieses Verhältnis nicht erreicht wird, behalten wir uns das Recht vor, weitere Registrierungen von Nicht-Niederländischen Staatsangehörigen.