Deelnamevoorwaarden

Iedereen die kan eenwieleren is welkom op het NKE. Er zijn geen specifieke selectiecriteria. Het maximum aantal deelnemers dat we kunnen ontvangen is 120.

Niet-Nederlandse deelnemers
Het NKE is een ‘open’ kampioenschap. Dit wil zeggen dat ook niet-Nederlanders kunnen deelnemen. We hanteren in principe een 25% regel voor niet-Nederlanders. Dit wil zeggen dat we maximaal 25% van de maximale capaciteit niet-Nederlandse deelnemers toelaten. Onze definitie: Nederlander ben je als je de Nederlandse nationaliteit hebt volgens paspoort of ID-bewijs en/of in Nederland woont.