NK Eenwieleren 2023

Het NKE 2023 vond plaats op zaterdag 13 mei. Wederom op het Cor Vlemmix Circuit in Breda. Er waren ruim 100 deelnemers.

Het NKE 2023 betekende net als tijdens alle vorige NKE’s spannende wedstrijden, op korte en lange afstanden. Natuurlijk de slalom-, en langzaamrace. Voor de liefhebbers de eenbeen wedstrijd. En ook weer verspringen. Alle wedstrijden vanzelfsprekend voor alle leeftijden en niveaus. En natuurlijk veel plezier en gezelligheid.

Om het NKE goed te laten verlopen waren er ook dit jaar weer veel vrijwilligers in touw. Om de parcoursen op te bouwen. Bij de tijdmeting. Bij de ontvangst. Om foto’s te maken. Dank voor jullie hulp!!

Ook dit jaar wordt het NKE weer gesponsord door Circus-Expert. De winkel voor alle soorten circus artikelen: om te jongleren, evenwichtsmaterialen, diabolo’s. En natuurlijk eenwielers. En nog veel meer.
Circus-Expert zal ook weer met een winkel op het NKE aanwezig zijn.

En het NKE wordt net als afgelopen jaren ook door Ajata Einradversand gesponsord.


Possibilities for non-Dutch participants
The ‘Nederlands Kampioenschap Eenwieleren’ (Dutch Unicycling Nationals) is an open championship. This implies that non-Dutch unicyclists may participate. They compete for the medals with the Dutch participants, but they don’t qualify for the title of ‘Nederlands Kampioen’ (Dutch Champion).
Our definition: Dutch is anyone who has a Dutch passport or identity card, and/or lives in the Netherlands. If you register as a Dutch competitor but the organisation doubts whether you really are, we can ask for evidence.
We strive for a ratio in which at least 75% of the participants have Dutch nationality or live in the Netherlands. If we see during the registration period that this ratio is not achieved, we reserve the right to (temporarily) stop further registrations of non-Dutch nationals.


Möglichkeiten für nicht-Niederländische Teilnehmer
Das ‘Nederlands Kampioenschap Eenwieleren’ (Niederländische Meisterschaft im Einrad fahren) ist eine offene Meisterschaft. Das bedeutet, dass auch Nicht-Niederländer mitmachen können. Diese fahren mit den niederländischen Teilnehmern um die Medaillen, kommen aber nicht für den Titel ‘Nederlands Kampioen’ (Niederländischer Meister) in Frage.
Unsere Definition: Niederländer ist man, wenn man die niederländische Staatsangehörigkeit hat (angegeben auf dem Pass oder Personalausweis), und/oder in den Niederlanden wohnt. Sollte die Organisation zweifeln, ob jemand, der als Niederländer angemeldet ist, auch wirklich Niederländer nach unserer Definition ist, kann nach einem Beweis gefragt werden.
Wir streben ein Verhältnis an, bei dem mindestens 75 % der Teilnehmer die niederländische Staatsangehörigkeit besitzen oder in den Niederlanden leben. Sollten wir während des Registrierungszeitraums feststellen, dass dieses Verhältnis nicht erreicht wird, behalten wir uns das Recht vor, weitere Registrierungen von Nicht-Niederländischen Staatsangehörigen (vorübergehend) einzustellen.