Locatie regels NKE 2022

Om het NKE 2021 soepel te laten verlopen zijn er aantal regels op de locatie waar we tijdens het NKE te gast zijn.

Graag geen eenwielers in het gebouw (behalve tussen 9 en 10 uur, voor wiel/crank controle), en ook niet op het aangrenzende terras. We richten een “parkeerterrein” in waar je je eenwieler kunt laten. Dit geven we met borden aan.

Commerciële activiteiten, zoals het verkopen van spullen, zijn op het terrein niet toegestaan, behalve na voorafgaand overleg met (en toestemming van) de NKE-organisatie.

In de kantine is het een en ander te koop aan eten en drinken. Natuurlijk mag je daarom in het gebouw geen eigen eten en drinken gebruiken.