Deelnamevoorwaarden NKE 2022

Iedereen die kan eenwieleren is welkom op het NKE. Er zijn geen specifieke selectiecriteria. Het maximum aantal deelnemers dat we kunnen ontvangen is 120.

Deelname van niet-Nederlandse deelnemers
Het ‘Nederlands Kampioenschap Eenwieleren’ is een open kampioenschap. Dit betekent dat niet-Nederlandse eenwieleraars mogen deelnemen. Ze strijden om de medailles met de Nederlandse deelnemers, maar komen niet in aanmerking voor de titel ‘Nederlands Kampioen’.
Onze definitie: Nederlands is iedereen die een Nederlands paspoort of identiteitskaart heeft en / of in Nederland woont. Als u zich aanmeldt als Nederlandse deelnemer maar de organisatie twijfelt of u dat wel bent, kunnen wij om bewijs vragen.
We streven naar een verhouding waarbij ten minste 75% van de deelnemers de Nederlandse nationaliteit hebben of in Nederland wonen. Als we gedurende de inschrijfperiode zien dat deze verhouding niet gehaald wordt, behouden we ons het recht voor verdere inschrijvingen van niet-Nederlanders (tijdelijk) te stoppen.