Deelnamevoorwaarden NKE 2021

Iedereen die kan eenwieleren is welkom op het NKE. Er zijn geen specifieke selectiecriteria. Het maximum aantal deelnemers dat we kunnen ontvangen is 120.

Deelname van niet-Nederlandse deelnemers
Het ‘Nederlands Kampioenschap Eenwieleren’ is een open kampioenschap. Dit betekent dat niet-Nederlandse eenwieleraars mogen deelnemen. Ze strijden om de medailles met de Nederlandse deelnemers, maar komen niet in aanmerking voor de titel ‘Nederlands Kampioen’.
Onze definitie: Nederlands is iedereen die een Nederlands paspoort of identiteitskaart heeft en / of in Nederland woont. Als u zich aanmeldt als Nederlandse deelnemer maar de organisatie twijfelt of u dat wel bent, kunnen wij om bewijs vragen. Wij hanteren maximaal 25% niet-Nederlandse deelnemers. Dat wil zeggen, er moeten minimaal drie Nederlandse deelnemers zijn ingeschreven voordat we een startnummer toekennen aan een niet-Nederlandse deelnemer, minimaal zes Nederlandse deelnemers moeten zich hebben aangemeld voordat we een startnummer toewijzen aan een andere niet-Nederlandse deelnemer, enzovoort. Er is in wezen geen limiet op de registratie van niet-Nederlandse deelnemers, maar ze staan ​​op de wachtlijst in volgorde van registratie, zolang er niet ‘genoeg’ Nederlandse deelnemers zijn.