Aanmelden deelnemers NKE 2021

Er hebben zich 66 deelnemers voor het NKE ingeschreven!
De inschrijving is inmiddels gesloten.

Kosten NKE 2021

Aanmelding via de websiteBetalingTarief
Uiterlijk 11 juliUiterlijk 12 juli op onze rekening€ 15,-
Uiterlijk 8 augustusUiterlijk 9 augustus op onze rekening€ 20,-
Uiterlijk 22 augustusUiterlijk 23 augustus op onze rekening€ 25,-

Aanmelding wijzigen
Je aanmelding wijzigen kan niet meer, dus ook niet op de dag zelf! Natuurlijk verwachten we dat je meedoet aan alle wedstrijden waarvoor je je hebt ingeschreven.

Annuleringsregeling
Een inschrijving mag zonder opgaaf van redenen geannuleerd worden door middel van het beantwoorden van de email waarin we je aanmelding bevestigen. Indien je je inschrijving op uiterlijk 11 juli annuleert, storten we 75% van het betaalde bedrag terug. Indien je annuleert op uiterlijk 8 augustus, storten we 50% van het betaalde bedrag terug. Daarna kunnen we het inschrijfgeld helaas niet meer terugbetalen.

Kosten deelname moeilijk op te brengen
Als in een individueel geval de kosten moeilijk zijn op te brengen, kan het inschrijfgeld worden verminderd of kwijtgescholden. Stuur dan een e-mail naar info@stichtingeenwieleren.nl. Met eventuele verzoeken zal uiteraard discreet worden omgegaan.


Possibilities for non-Dutch participants
The ‘Nederlands Kampioenschap Eenwieleren’ (Dutch Unicycling Nationals) is an open championship. This implies that non-Dutch unicyclists may participate. They compete for the medals with the Dutch participants, but they don’t qualify for the title of ‘Nederlands Kampioen’ (Dutch Champion).
Our definition: Dutch is anyone who has a Dutch passport or identity card, and/or lives in the Netherlands. If you register as a Dutch competitor but the organisation doubts whether you really are, we can ask for evidence. We apply a maximum of 25% non-Dutch participants. That is, at least three Dutch participants must have registered before we assign a start number to a non-Dutch participant, at least six Dutch participants must have registered before we assign a start number to another non-Dutch participant, and so on. There is essentially no limit on registration of non-Dutch participants, but they are wait-listed in order of registration, as long as there are not ‘enough’ Dutch registrants. 


Möglichkeiten für nicht-Niederländische Teilnehmer
Das ‘Nederlands Kampioenschap Eenwieleren’ (Niederländische Meisterschaft im Einrad fahren) ist eine offene Meisterschaft. Das bedeutet, dass auch Nicht-Niederländer mitmachen können. Diese fahren mit den niederländischen Teilnehmern um die Medaillen, kommen aber nicht für den Titel ‘Nederlands Kampioen’ (Niederländischer Meister) in Frage.
Unsere Definition: Niederländer ist man, wenn man die niederländische Staatsbürgerschaft hat (angegeben auf dem Pass oder Personalausweis), und/oder in den Niederlanden wohnt. Sollte die Organisation zweifeln, ob jemand, der als Niederländer angemeldet ist, auch wirklich Niederländer nach unserer Definition ist, kann nach einem Beweis gefragt werden. Die maximale Anzahl an nicht niederländischen Teilnehmern ist auf 25% aller Teilnehmer begrenzt. Das heißt, mindestens drei Niederländer müssen angemeldet sein, bevor wir eine Startnummer an einen Nicht-Niederländer vergeben, mindestens sechs Niederländer müssen angemeldet sein, bevor wir eine Startnummer an einen zweiten Nicht-Niederländer vergeben, usw. An sich können Nicht-Niederländer sich also unbeschränkt anmelden, aber so lange nicht „genug“ Niederländer angemeldet sind, kommt man auf eine Warteliste, in der Reihenfolge der Anmeldung. 

Inzicht in deelnemers die zich al hebben opgegeven