Welke verkeersregels gelden er voor eenwielers? (uitgebreide versie)

Dit hangt er vanaf in welk land je bent, want overal zijn de regels weer anders. We hebben het voor Nederland en België op een rijtje gezet.

Waar rijd je: voetpad, fietspad of rijbaan?

In België zijn de regels het duidelijkst. Eenwielers vallen volgens Artikel 2.15.2 van de Wegcode (ook bekend als Verkeersreglement) in de categorie “niet-gemotoriseerde voortbewegingstoestellen”. Als je je niet sneller verplaatst dan wandeltempo (6 km/u) dan word je beschouwd als een voetganger. Je moet dan dus ook de regels volgen die gelden voor voetgangers, zoals rijden op het voetpad of trottoir, als dat er is.
Ga je wel sneller dan 6 km/u, dan moet je de regels volgen voor fietsers, en dus ook het fietspad gebruiken als dat er is.

In Nederland is een eenwieler nooit een fiets in de zin van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV), informeel ook bekend als de Wegenverkeerswet.
Berijders van eenwielers vallen onder Artikel 2, lid 2, van het RVV, het zijn  “personen die zich verplaatsen met behulp van voorwerpen, niet zijnde voertuigen”. Op deze personen zijn de regels voor voetgangers van toepassing. Toch mag je als eenwieleraar (op grond van Artikel 4, lid 4 van het RVV) ook kiezen om een fietspad of een fiets/bromfietspad te gebruiken, als dat er is. Deze keuze is, anders dan in België, formeel niet afhankelijk van je snelheid. Maar omdat iedere verkeersdeelnemer (en dus ook een eenwieleraar op de openbare weg) andere weggebruikers niet mag hinderen of in gevaar brengen, komt het wel op hetzelfde neer.

Terzijde: eenwieleraars mogen (net als voetgangers en fietsers) de rijbaan gebruiken als zowel een fietspad als een voetpad/trottoir ontbreken.

Verlichting:

In België is verlichting in het donker verplicht als je niet op het voetpad rijdt. Dit geldt ook als er geen voetpad is!

In Nederland is verlichting formeel niet verplicht, je bent immers ‘maar’ een voetganger. Maar het is verstandig voor je eigen veiligheid om in het donker voor en achter een lamp te hebben, als je op een fietspad of op een weg (zonder fietspad) rijdt.

Kortom, in de praktijk geldt zowel in Nederland als in België:

  • Ga je zo snel als een voetganger, gedraag je dan als een voetganger.
  • Ga je zo snel als een fiets, gedraag je dan als een fiets.

Deze keuzemogelijkheid tussen voetganger en fietser maakt een eenwieleraar flexibel om zich aan verschillende omstandigheden aan te passen.

In principe kan je hiermee ook provoceren, en bijvoorbeeld je eenwieler berijden in een voetgangersgebied, of op een wandelpad in de natuur waar fietsen niet is toegestaan. Maar in de praktijk zou je daar waarschijnlijk toch problemen mee krijgen en is het beter om zulke plekken te vermijden, of om er naast de eenwieler te lopen.

Bovenstaande informatie is voor Nederland gebaseerd op de wetstekst op wetten.overheid.nl, alsmede op directe communicatie over dit onderwerp met Veilig Verkeer Nederland en het ministerie van Verkeer en Waterstaat, en voor België op de websites www.wegcode.be en  www.politie.be.

Categorie: Hoe kan ik sneller rijden?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.