Aanmelden

NKE2020 gaat helaas niet door, aanmelden is niet meer mogelijk

Kosten NKE 2020

Aanmelding via de websiteBetalingTarief
Uiterlijk 28 maartUiterlijk 30 maart op onze rekening€ 15,-
Uiterlijk 25 aprilUiterlijk 29 april op onze rekening€ 20,-
Uiterlijk 2 meiUiterlijk 7 mei op onze rekening€ 25,-

Als in een individueel geval de kosten moeilijk zijn op te brengen, kan het inschrijfgeld worden verminderd of kwijtgescholden. Stuur dan een e-mail naar info@stichtingeenwieleren.nl.
Met eventuele verzoeken zal uiteraard discreet worden omgegaan.

Aanmelding wijzigen
Nadat je je hebt aangemeld, is het t/m 2 mei mogelijk om je voor extra wedstrijden op te geven, of opgegeven wedstrijden te annuleren. Dit kost niets extra’s.
Na 2 mei kan dit niet meer, dus ook niet op de dag zelf! Natuurlijk verwachten we dat je aan al je opgegeven wedstrijden meedoet.

Annuleringsregeling
Een inschrijving mag zonder opgaaf van redenen geannuleerd worden door middel van het beantwoorden van de email waarin we je aanmelding bevestigen. Indien je je inschrijving op uiterlijk 28 maart annuleert, storten we 75% van het betaalde bedrag terug. Indien je annuleert op uiterlijk 25 april, storten we 50% van het betaalde bedrag terug. Indien je na 25 april annuleert, storten we geen geld terug.

“Nederlands Kampioenschap Eenwieleren” (Dutch Unicycling Nationals) is an open championship. This implies that non-Dutch unicyclists may participate. They compete for the medals with the Dutch participants, but they don’t qualify for the title of “Nederlands Kampioen” (Dutch Champion).
Our definition: Dutch is anyone who has a Dutch passport or identity card, and/or lives in the Netherlands. If you register as a Dutch competitor but the organisation doubts whether you really are, we can ask for evidence. We apply a maximum of 25% non-Dutch participants. That is, at least three Dutch participants must have registered before we assign a start number to a non-Dutch participant, at least six Dutch participants must have registered before we assign a start number to another non-Dutch participant, and so on. There is essentially no limit on registration of non-Dutch participants, but they are waitlisted in order of registration, as long as there are not ‘enough’ Dutch registrants. 

“Nederlands Kampioenschap Eenwieleren“ (Niederländische Meisterschaft im Einrad fahren) ist eine offene Meisterschaft. Das bedeutet, dass auch Nicht-Niederländer mitmachen können. Diese fahren mit den niederländischen Teilnehmern um die Medaillen, kommen aber nicht für den Titel „Nederlands Kampioen“ (Niederländischer Meister) in Frage.
Unsere Definition: Niederländer ist man, wenn man die niederländische Staatsbürgerschaft hat (angegeben auf dem Pass oder Personalausweis), und/oder in den Niederlanden wohnt. Sollte die Organisation zweifeln, ob jemand, der als Niederländer angemeldet ist, auch wirklich Niederländer nach unserer Definition ist, kann nach einem Beweis gefragt werden. Die maximale Anzahl an nicht niederländischen Teilnehmern ist auf 25% aller Teilnehmer begrenzt. Das heißt, mindestens drei Niederländer müssen angemeldet sein, bevor wir eine Startnummer an einen Nicht-Niederländer vergeben, mindestens sechs Niederländer müssen angemeldet sein, bevor wir eine Startnummer an einen zweiten Nicht-Niederländer vergeben, usw. An sich können Nicht-Niederländer sich also unbeschränkt anmelden, aber so lange nicht „genug“ Niederländer angemeldet sind, kommt man auf eine Warteliste, in der Reihenfolge der Anmeldung.